FÖRSTA HJÄLPEN

Utrustningen du alltid behöver ha till hands

Helst vill man slippa tänka på det. Ändå händer det att olyckan är framme. Att då ha tillgång till rätt första hjälpenutrustning kan faktiskt vara direkt livsavgörande. Vi på Hede Safety är specialiserade på första hjälpenutrustning åt företag. Genom ihållande arbete och engagemang har vi blivit ett av de ledande företagen i branschen.

Första hjälpen-utrustning för arbetsplatser

Förbandsskåp

Förbandslådor/väskor

Plåster

Ögondusch/Ögonskölj

Brännskada

Hjärtstartare

Refill/Förbrukning

Skyltar/Uppmärkning

Personligt skydd

Tobin Sortiment

Första Hjälpen

Skaffa rätt utrustning innan olyckan är framme.

Första hjälpen för bygg »

Rätt första hjälpen-utrustning när den behövs.

Personligt skydd »