Trådlösa larm för byggarbetsplatser

Det trådlösa larmsystemet Cygnus har utformats och utvecklats i samarbete med stora byggföretag för att integrera alla funktioner som krävs för större byggprojekt som behöver tillfälliga brandlarmssystem.

Ett varningssystem för brand och första hjälpen som innehåller brandanropspunkter, anropspunkter för första hjälpen, rök- och värmedetektering och en kontrollpanel för tillfällig brandtäckning under byggnadsarbeten.

Systemet är avsett att installeras antingen i en byggnad under uppbyggnad, i stugor eller på mobila brandpunkter och tas ut i slutet av byggprojektet. Det kan sedan återanvändas flera gånger på framtida projekt.

Kontakta oss för mer information och priser

CYG1 Kontrollpanel

CYG1 kontrollpanel

CYG2 Brandlarm

CYG2 Brandlarm

CYG2/85DB

CYG2/85DB

Brand- & första hjälpen

CYG2F