Hem/Ögondusch/Ögonskölj

TOBIN’S EYEWASH SYSTEM

är ett väl beprövat, snabbt och säkert sätt att spola kemikalier från ögonen. Detta specialdesignade system ger snabbast möjliga behandling i kombination med en vätskevolym stor nog för de flesta ögonolyckor.

Varför ett dedikerat ögonsystem?

Kemikalier i ögat kan orsaka allvarliga skador inom 1-5 sekunder och risk för total blindhet efter 1-5 min. Sköljning av ögat som påbörjats inom några sekunder kan därför vara direkt avgörande för att minimera skadorna som ögat annars kommer att få.

Det är också av största vikt att ett ögonduschen är lätt att använda och att det exponerade ögat sköljs med ett mjukt och rikligt flöde. Båda funktionerna är konstruerade i varje Tobin-flaska.

Patienten behöver bara en hand för att använda flaskan och ögonduschen töms under ett naturligt tryck, flödet kommer alltså inte att ökas genom att man klämmer på flaskan.

Rikligt flöde ger god sköljning på kort tid, det kommer rädda din syn!

Reglering ifrån myndigheter

Reglerna för sterila vätskor är väldigt strikta. Flaskan kan inte innehålla några bakterier under hållbarheten. När en flaska öppnas ska innehållet användas inom några timmar eller kastas bort.

Tobin Eyewash-systemet och alla Tobin-ögonvätskor är helt sterila under hållbarheten och uppfyller dessa krävande regler: SS-EN 15154-4: 2009, SS-EN 556-1: 2006, ISO 17665-1: 2006 och ISO 13485: 2016

TOBIN Ögondusch har räddat synen sedan 1986

  • Inga mekaniska delar
  • Användarvänlig
  • Räddar synen!

Till toppen